Torsk, hyse og sei. Nord for 62° N 18/19 m

Informasjon

Kvotetype: Hovedtillatelse (grunnkvote) og strukturkvote
Hjemmelslengde: 18/19 m
Referansenummer: 22/17
Type: Hvitfisk
Arter: Torsk, hyse og sei
Regiontilknytning: Nord

Annet

Type: Torsk: Hyse: Sei: Utløpsdato:
Grunnkvote 8,8442 9,1056 8,8288
Strukturkvote 1,3018 31.12.2032
Strukturkvote 1,0017 0,9182 31.12.2033