Torsk, hyse og sei. Nord for 62° N, Sør

Informasjon

Kvotetype: Hovedtillatelse (grunnkvote)
Hjemmelslengde: 10,4 m
Referansenummer: 21/41
Type: Hvitfisk
Arter: Torsk, hyse og sei
Regiontilknytning: Sør
Faktor: Torsk 2,3471, sei 2,4163, hyse 2,4047

Annet

Står på båt over 11 m