Torsk, hyse og sei. Nord for 62° N

Informasjon

Kvotetype: Hovedtillatelse (grunnkvote)
Hjemmelslengde: 17-18 m
Referansenummer: 22/22
Type: Hvitfisk
Arter: Torsk, hyse og sei
Regiontilknytning: Nord
Faktor: Torsk: 8,0072. Hyse: 5,0363. Sei: 5,0347