Torsk, hyse og sei, 9-10 m. Nord for 62° N. Står på båt over 11 m

Informasjon

Kvotetype: Hovedtillatelse (grunnkvote)
Hjemmelslengde: 9-10 m
Referansenummer: 23/39
Type: Hvitfisk
Arter: Torsk, hyse og sei
Regiontilknytning: Nord
Faktor: Torsk: 2,1698 – Hyse: 2,2530 – Sei: 2,2637

Annet

Ufisket 2024
Må splittes
Står på båt over 11 m