Torsk, hyse og sei N for 62° N 14/15 m + struktur

Informasjon

Kvotetype: Hovedtillatelse (grunnkvote) og strukturkvote
Referansenummer: 22/35
Type: Hvitfisk
Arter: Torsk, hyse og sei
Regiontilknytning: Nord-Norge
Gruppetilhørighet: 11-15 m
Faktor: Se tabell nedenfor

Annet

Type:  Torsk:  Hyse:  Sei:  Utløpsdato:
Grunnkvote  5,2289  5,0363  4,0347
Strukturkvote  1,8777  1,9237  1,9328  31.12.2027
Strukturkvote  3,0309  2,9160  0,2356  31.12.2031
Strukturkvote  4,0447  3,8916  3,9059  31.12.2036