Torsk, hyse og sei, 14-15 m + struktur. N for 62° N. Står på båt over 21 m

Informasjon

Kvotetype: Hovedtillatelse (grunnkvote) og strukturkvote
Referansenummer: 23/41
Type: Hvitfisk
Arter: Torsk, hyse og sei
Regiontilknytning: Nord-Norge
Gruppetilhørighet: 11-15 m
Faktor: Se tabell

Annet

Type:  Torsk:  Hyse: Sei: Utløpsdato:
Grunnkvote  5,2289  5,0363  5,0347
Strukturkvote  0,9039  1,2337  1,2515 31.12.2027
Strukturkvote  2,5550  2,4589  2,4638 31.12.2030
Strukturkvote  2,3421  2,2554  2,2546 31.12.2032
Strukturkvote  2,5550  2,4589  2,4638 31.12.2033
Strukturkvote  2,1019  1,6657  1,6354 31.12.2035
Strukturkvote  4,1831  4,0290  4,0278 31.12.2038
Sum: 19,8699 19,1379 19,1316