Torsk, hyse og sei, 8-9 m. Nord for 62° N, ufisket 2024

Informasjon

Kvotetype: Hovedtillatelse (grunnkvote)
Hjemmelslengde: 8-9 m
Referansenummer: 24/14
Type: Hvitfisk
Arter: Torsk, hyse og sei
Regiontilknytning: Nord
Faktor: Torsk: 1,7734 - Hyse: 1,8212 - Sei: 1,8298

Annet

Ufisket 2024