Torsk, hyse og sei, 7-8 m. Nord for 62° N 

Informasjon

Kvotetype: Hovedtillatelse (grunnkvote)
Hjemmelslengde: 7-8 m
Referansenummer: 24/02
Type: Hvitfisk
Arter: Torsk, hyse og sei
Regiontilknytning: Nord-Norge
Faktor: Torsk: 1,4918 – Hyse: 1,8211 – Sei: 1,8298

Annet

Hyse og sei hj.lengde 8-9