Torsk, hyse og sei, 14-15 m + struktur

Informasjon

Kvotetype: Hovedtillatelse (grunnkvote) og strukturkvote
Hjemmelslengde: 14-15 m
Referansenummer: 22/34
Type: Hvitfisk
Arter: Torsk, hyse og sei
Regiontilknytning: Nord-Norge
Gruppetilhørighet: 11-15 m
Faktor: Se tabell nedenfor

Annet

Type:  Torsk:  Hyse:  Sei:  Utløpsdato:
Grunnkvote  5,2289  5,0363  5,0347
Strukturkvote  1,5249  1,5508  31.12.2032
Strukturkvote  2,7119  2,5731  2,6189  31.12.2035