Torsk, hyse og sei 13/14 – Sør-Norge

Informasjon

Kvotetype: Hovedtillatelse (grunnkvote)
Hjemmelslengde: 13/14 m
Referansenummer: 23/01
Type: Hvitfisk
Arter: Torsk, hyse og sei
Regiontilknytning: Sør-Norge
Gruppetilhørighet: 11-15 m
Faktor: Se tabell nedenfor

Annet

Type:  Torsk:  Hyse:  Sei:
Grunnkvote  4,5923  5,0363  5, 0347