Torsk, hyse og sei, 12-13 m + struktur

Informasjon

Kvotetype: Hovedtillatelse (grunnkvote) og strukturkvote
Hjemmelslengde: 12-13 m
Referansenummer: 23/19
Type: Hvitfisk
Arter: Torsk, hyse og sei
Regiontilknytning: Nord-Norge
Gruppetilhørighet: 11-15 m
Faktor: Se tabell nedenfor

Annet

Type: Torsk: Hyse: Sei: Utløpsdato:
Grunnkvote 3,7886 3,6451 3,6587
Strukturkvote 2,0203 1,9842 1,9868 31.12.2027
Strukturkvote 0,0426 0,0410 0,0410 31.12.2028
Strukturkvote 1,0103 0,9720 0,9756 31.12.2032
Strukturkvote 0,0376 0,0705 0,0815 31.12.2036
Strukturkvote 1,3943 1,3430 1,3426 31.12.2037
Strukturkvote 2,5550 2,4588 2,4638 31.12.2038