Torsk, hyse og sei, 10-11 m. Nord for 62° N

Informasjon

Kvotetype: Hovedtillatelse (grunnkvote)
Hjemmelslengde: 10-11 m
Referansenummer: 23/12
Type: Hvitfisk
Arter: Torsk, hyse og sei
Regiontilknytning: Nord-Norge
Gruppetilhørighet: < 11 m
Faktor: Torsk: 2,3471 – Hyse: 2,4047 – Sei: 2,4163

Annet

Ufisket kvantum inneværende år ca. 20 tonn rund vekt.