Strukturkvote torsk, hyse og sei o/21 m. Nord for 62° N

Informasjon

Kvotetype: Strukturkvote
Referansenummer: 23/29
Type: Hvitfisk
Arter: Torsk, hyse og sei
Regiontilknytning: Nord-Norge
Gruppetilhørighet: I gruppen over 21 m
Faktor: Se tabell nedenfor

Annet

Faktor torsk:  Faktor hyse:  Faktor sei:  Utløpsdato:
9,2208  6,8975  8,6856  31.12.2032