Torsk, hyse og sei. Nord for 62° N

Informasjon

Kvotetype: Strukturkvote
Referansenummer: 21/29
Type: Hvitfisk
Arter: Torsk, hyse og sei
Regiontilknytning: Nord-Norge
Gruppetilhørighet: 11-15 m

Annet

Faktor torsk: Faktor hyse: Faktor sei: Utløpstid:
5,5426 5,6942 5,5758 31.12.2027
0,0481 31.12.2030
4,7691 4,3681 4,3462 31.12.2032