Strukturkvote Torsk , hyse og sei. Nord for 62° N

Informasjon

Kvotetype: Strukturkvote
Referansenummer: 22/01
Type: Hvitfisk
Arter: Torsk
Regiontilknytning: Nord
Gruppetilhørighet: 15-21 m

Annet

Utsalg av strukturkvoter Utløpsdato Faktor torsk
31.12.2028 1,50
31.12.2041 1,00

Begge er ufisket og kan fiskes i år