Strukturkvoter torsk 11-15 m

Informasjon

Kvotetype: Strukturkvote
Referansenummer: 24/04
Type: Hvitfisk
Arter: Torsk, hyse og sei
Regiontilknytning: Nord-Norge
Gruppetilhørighet: Mellom 11-14,99 m
Faktor: Se tabell nedenfor

Annet

 Blir fisket i 2024
 Torsk:  Hyse:  Sei:  Utløpsdato:
 3,0309  2,9160  2,9268  31.12.2027
 1,1116  1,9237  1,9328  31.12.2027
 0,5217  0,3901  31.12.2027
 1,5585  0,6102  0,6406  31.12.2028
 1,5561  1,5081  1,4988  31.12.2030
 0,4907  0,0066  0,0676  31.12.2033
 4,1831  4,0290  4,0277  31.12.2035
 3,0309  2,9161  2,9268  31.12.2037
 2,5550  2,4589  2,4638  31.12.2037
 0,8438  0,7961  0,8000  31.12.2037
 2,5550  2,4588  2,4638  31.12.2039
20,9156 20,1452 20,1388  SUM