Strukturkvote torsk 11-15 m

Informasjon

Kvotetype: Strukturkvote
Referansenummer: 24/12
Type: Hvitfisk
Arter: Torsk, hyse og sei
Regiontilknytning: Nord-Norge
Gruppetilhørighet: Mellom 11-14,99 m
Faktor: Se tabell nedenfor

Annet

Faktor torsk:  Faktor hyse:  Faktor sei:  Utløpsdato:
2,5550  2,4588  2,4638  31.12.2039