Strukturkvote Makrell

Informasjon

Kvotetype: Strukturkvote
Referansenummer: 22/18
Type: Pelagisk
Arter: Makrell
Gruppetilhørighet: Garn/snøre
Faktor: Se tabell nedenfor

Annet

Faktor: Utløpsdato:
01,422 31.12.2027
0,0998 31.12.2031
0,1996 31.12.2032
1,1476 31.12.2033
0,0499 31.12.2034
0,1996 31.12.2036
1,422 31.12.2037
0,1996 31.12.2038

Sum faktor: 4,7401