Strukturert sei vurderes byttet mot hysefaktorer i gruppen 11-15 m

Informasjon

Kvotetype: Strukturkvote
Referansenummer: 20/01
Type: Hvitfisk
Arter: Sei
Regiontilknytning: Nord
Gruppetilhørighet: 11-15 m
Faktor: Faktor 10,65