Struktur NVG-sild over 21 m

Informasjon

Kvotetype: Strukturkvote
Referansenummer: 24/17
Type: Pelagisk
Arter: NVG Sild
Gruppetilhørighet: Over 21 m
Faktor: Se tabell nedenfor

Annet

Faktor:  Utløpsdato:
5,9339  31.12.2027
8,1461  31.12.2028
Leveres utfisket