Seinot Nord notfartøy

Informasjon

Kvotetype: Hovedtillatelse (grunnkvote)
Hjemmelslengde: 14,47 m
Referansenummer: 22/32
Type: Pelagisk
Arter: Sei
Faktor: 1,0

Annet

Står på båt over 21 m. Selges ufisket for 2022.