Sei Nord Notfartøy

Informasjon

Kvotetype: Hovedtillatelse (grunnkvote)
Hjemmelslengde: 14,4 m
Referansenummer: 21/37
Type: Hvitfisk
Arter: Seinot
Regiontilknytning: Ingen
Faktor: 1