Sei Nord Notfartøy

Informasjon

Kvotetype: Hovedtillatelse (grunnkvote)
Hjemmelslengde: 19-20 m
Referansenummer: 24/18
Type: Hvitfisk
Arter: Seinot
Gruppetilhørighet: 15-21 m
Faktor: 1,5

Annet

Kan leveres ufisket
Står på båt over 21 m