Sei Nord Notfartøy

Informasjon

Kvotetype: Hovedtillatelse (grunnkvote) og strukturkvote
Hjemmelslengde: 14-15 m
Referansenummer: 24/15
Type: Hvitfisk
Arter: Seinot
Faktor: Se nedenfor

Annet

Grunnkvote: Faktor 1
Strukturkvote:
Faktor: 0,8 – Utløpsdato: 31.12.2027
Faktor: 0,2 – Utløpsdato: 31.12.2032
Står på båt over 21 m