Sei Sør Notfartøy

Informasjon

Kvotetype: Hovedtillatelse (grunnkvote)
Hjemmelslengde: 13-27,5 m
Referansenummer: 23/06
Type: Hvitfisk
Arter: Seinot
Regiontilknytning: Ingen
Faktor: Faktor 1