Sei N Notfartøy

Informasjon

Kvotetype: Strukturkvote
Referansenummer: 20/04
Type: Hvitfisk
Arter: Seinot
Regiontilknytning: Ingen
Gruppetilhørighet: Over 21 m
Faktor: Faktor 1,97

Annet

Varighet: 31.12.2036

Byttes mot grunnkvote Sei N Notfartøy over 21 m