NVG-sild

Informasjon

Kvotetype: Strukturkvote
Referansenummer: 20/36
Type: Pelagisk
Arter: NVG Sild
Regiontilknytning: Ingen
Gruppetilhørighet: 15-21 m

Annet