NVG-sild hj. lengde 19,05 m

Informasjon

Kvotetype: Hovedtillatelse (grunnkvote)
Hjemmelslengde: 19,05 m
Referansenummer: 23/26
Type: Pelagisk
Arter: NVG Sild
Faktor: 11,47

Annet

Står singel på båt over 21 m
Ufisket 2024