NVG-sild hj. lengde 10,5 m

Informasjon

Kvotetype: Hovedtillatelse (grunnkvote)
Hjemmelslengde: 10,50
Referansenummer: 23/33
Type: Pelagisk
Arter: NVG Sild
Faktor: 4,59

Annet

Står på båt under 11 m
Må splittes