NVG-sild hj. lengde 10,04 m

Informasjon

Kvotetype: Hovedtillatelse (grunnkvote)
Hjemmelslengde: 10,04 m
Referansenummer: 23/31
Type: Pelagisk
Arter: NVG Sild
Faktor: 4,59

Annet

Står på båt under 11 m
Må splittes