NVG-sild hj.lengde 10-11 m

Informasjon

Kvotetype: Hovedtillatelse (grunnkvote)
Hjemmelslengde: 10-11 m
Referansenummer: 23/18
Type: Pelagisk
Arter: NVG Sild
Regiontilknytning: Ingen
Faktor: 4,59

Annet

Må splittes