NVG-sild, hj.l. 19,6 m + struktur

Informasjon

Kvotetype: Hovedtillatelse (grunnkvote) og strukturkvote
Hjemmelslengde: 19,6 m
Referansenummer: 23/27
Type: Pelagisk
Arter: NVG Sild
Faktor: Se tabell nedenfor

Annet

Står på båt over 21 m
NVG-sild Utløpsdato
Grunnkvote 11,47
Strukturkvote 0,9872 31.12.2027
Strukturkvote 1,712 31.12.2027
Strukturkvote 0,6138 31.12.2028
Strukturkvote 1,2349 31.12.2029
Strukturkvote 9,176 31.12.2030
Strukturkvote 2,8363 31.12.2032
Strukturkvote 0,2235 31.12.2032
Strukturkvote 1,2808 31.12.2033
Strukturkvote 1,565 31.12.2034
Strukturkvote 6,72 31.12.2034
Strukturkvote 7,4785 31.12.2036
Sum: 45,298