NVG-sild, hj.l. 14,7 m + struktur

Informasjon

Kvotetype: Hovedtillatelse (grunnkvote) og strukturkvote
Hjemmelslengde: 14,17 m
Referansenummer: 23/28
Type: Pelagisk
Arter: NVG Sild
Faktor: Se tabell nedenfor

Annet

Står på båt over 21 m

 ID-nummer:  Faktor:  Utløpsdato:
Grunnkvote  2002005185  7,8600
Strukturkvote  2011046131  6,2880  31.12.2030
Strukturkvote  2011046533  1,3100  31.12.2030
Strukturkvote  2018097509  0,2250  31.12.2030
Strukturkvote  2012051488  2,4659  31.12.2031
Strukturkvote  2018097529  0,3990  31.12.2032
Strukturkvote  2018097550  0,4500  31.12.2032
Strukturkvote  2018097571  0,4240  31.12.2032
Strukturkvote  2015066294  2,3117  31.12.2034
Strukturkvote  2016067335  3,0824  31.12.2035
Strukturkvote  2018097430  0,5990  31.12.2037
Sum: 25,415