NVG-sild

Informasjon

Kvotetype: Hovedtillatelse (grunnkvote)
Hjemmelslengde: 10,57 m
Referansenummer: 21/40
Type: Pelagisk
Arter: NVG Sild
Faktor: 4,59

Annet

Står på båt over 11 m