NVG-sild

Informasjon

Kvotetype: Hovedtillatelse (grunnkvote) og strukturkvote
Hjemmelslengde: 27,4 m
Referansenummer: 21/26
Type: Pelagisk
Arter: NVG Sild
Regiontilknytning: Ikke aktuelt
Gruppetilhørighet: Over 21 m
Faktor: 21,91 (Hovedtillatelse)

Annet

Faktor: Levetid:
Grunnkvote: 21,91
Strukturkvote: 19,3966 2027
Strukturkvote: 2,5031 2029
Strukturkvote: 0,013 2034

Sum faktor: 43,8227. Tonn i 2021: 1383,6