NVG-Sild

Informasjon

Kvotetype: Strukturkvote
Referansenummer: 21/11
Type: Pelagisk
Arter: NVG Sild
Regiontilknytning: Ingen
Gruppetilhørighet: 15-21 m

Annet

Faktor: 6,882 Levetid: 31.12.2030
Faktor: 5,45 Levetid: 31.12.2028
Faktor: 8,2092 Levetid: 31.12.2034

Gjenstående kvantum inneværende år: Fisket 2021

Står på fartøy med faktisk lengde > 21 m