NVG-sild, 19,05 m + struktur, fartøy > 21 m

Informasjon

Kvotetype: Hovedtillatelse (grunnkvote) og strukturkvote
Hjemmelslengde: 19,05 m
Referansenummer: 22/12
Type: Pelagisk
Arter: NVG Sild
Faktor: Hovedtillatelse faktor 11,47 - se tabell nedenfor

Annet

Strukturkvoter:

Faktor: Levetid:
9,39 31.12.2028
7,964 31.12.2030
6,72 31.12.2031
9,176 31.12.2033

Kvotene blir fisket i 2022. Står på båt over 21 m