NVG-sild 14-15 m (står på båt over 21m)

Informasjon

Kvotetype: Hovedtillatelse (grunnkvote)
Referansenummer: 22/30
Type: Pelagisk
Arter: NVG Sild
Gruppetilhørighet: 11-15 m
Faktor: 7,86