NVG-Sild 12-13 m

Informasjon

Kvotetype: Hovedtillatelse (grunnkvote)
Referansenummer: 22/25
Type: Pelagisk
Arter: NVG Sild
Gruppetilhørighet: 11-15 m
Faktor: 5,9

Annet

Fisket i 2022