Nordsjøsild

Informasjon

Kvotetype: Hovedtillatelse (grunnkvote) og strukturkvote
Hjemmelslengde: 21,32 m
Referansenummer: 21/27
Type: Pelagisk
Arter: Nordsjøsild
Regiontilknytning: Ikke aktuelt
Gruppetilhørighet: Over 21 m
Faktor: 16 (Hovedtillatelse)

Annet

Faktor: Levetid:
Grunnkvote: 16 NA
Strukturkvote: 16 2027
Strukturkvote: 12,8 2032
Strukturkvote: 12,8 2034

Sum faktor: 57,6

410 t (garantert) 495,36 t (maksimal)