Makrell not

Informasjon

Kvotetype: Hovedtillatelse (grunnkvote)
Hjemmelslengde: 21,3 m
Referansenummer: 23/13
Type: Pelagisk
Arter: Makrell
Gruppetilhørighet: 13-21,35
Faktor: 11,0682

Annet

Ufisket for kvoteåret 2023