Kystmakrell Not

Informasjon

Kvotetype: Hovedtillatelse (grunnkvote)
Hjemmelslengde: 11 m
Referansenummer: 20/14
Type: Pelagisk
Arter: Makrell
Regiontilknytning: Ingen
Faktor: Faktor 1,8129

Annet

Står på båt over 13 m. Selges ufisket for 2022. Må splittes.