Torsk, hyse og sei, 8-9 m. Nord for 62° N – Står på båt over 11 m

Informasjon

Kvotetype: Hovedtillatelse (grunnkvote)
Hjemmelslengde: 8-9 m
Referansenummer: 23/08
Type: Hvitfisk
Arter: Torsk, hyse og sei
Regiontilknytning: Nord
Faktor: Torsk: 1,7734 – Hyse: 1,8211 – Sei:1,8298

Annet

Står på båt over 11 m